Skip to main content

28. februar 2024, 09:00 - 16:00

Brug Drift Byg 2024

I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri.

Info


Dato

28. februar 2024

Tid

09:00 - 16:00

Sted

DAC Salen Bryghuspladsen 10
1473 København K

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

3.500 DKK ex. moms for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser ind i de metoder, processer, og ikke mindst strategiske overvejelser, der skal være på plads for at skabe de bedst mulige rammer for en robust og fremtidssikret drift og portefølje.

TEMA 2024: FREMTIDSSIKRING AF DRIFT OG PORTEFØLJE

Som bygherre gør man sig typisk strategiske overvejelser om, hvad og hvem man bygger til. Hvem er brugerne, hvad er deres behov? Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt og designet byggeriet, så brugen og driften er tænkt grundigt ind?

På denne konference gennemgår vi en række vigtige opmærksomhedspunkter i processen. Lige fra behovsanalysen, inddragelse af driften, projektgranskningen og kvalificeringen af projektet til optimeringen af driften efter endt byggeri og kommunikationen undervejs.

For hvad har de seneste år budt på af vigtige læringer? Hvad er best practice og hvordan kan en bedre sammenkobling af drift og byggeri italesættes og løftes, internt i organisationen og på tværs af discipliner og fagligheder?

Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Facilities Management og kan ses i sammenhæng med konferencen om ‘Arealoptimering som vej til bæredygtighed’, som afholdes i efteråret 2024. Konferencen er udviklet til dig, som har interesse i, og brug for værktøjer til at løfte den vigtige brobygning mellem byggeri og drift – herunder mellemledere, driftschefer, ejendomschefer, fagledere, tekniske chefer m.fl.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i 2024! 

Rabatpris
Bemærk: Er du medlem af Dansk Facilities Management? Så får du samme gode medlemspris som Bygherreforeningens medlemmer, 3.500 kr. ex. moms. Du tilmelde dig på almindeligvis, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af Dansk Facilities Management ved tilmeldingen.

Program

09:00-09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe

 

09:30-09:45 Velkomst og rammesætning af årets tema

Helle Lohmann Rasmussen, direktør, Dansk Facilities Management & Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen 

 

FREMTIDSPERSPEKTIVER PÅ DRIFT OG BYGGERI

 

09:45-10:10 Åbningsoplæg: Drift og byggeri fælles om at reducere klimaaftrykket
Traditionen tro åbner vi dagen med et frisk pust. Til trods for de skel der kan være mellem, på den ene side driftsherrer, og på den anden bygherrer, så venter der branchen en væsentlig udfordring forude, som sætter rammerne for stort set alt, vi gør – nemlig behovet for at mindske byggeriets klimaaftryk. Det stiller ikke bare krav til de materialer, vi bruger, men også til den måde vi planlægger, gennemfører og evaluerer vores projekter – og sidste ende drifter vores bygninger – på. Og frem for alt til, at opgaven løftes på tværs af både branchen og de forskellige fagligheder.

Kasper Guldager, co-founder, Home.Earth

 

10:10-10:45 Drift som bygherredisciplin: Bygherrerollen som del af et større økosystem
Bygninger bygges ikke længere til bare at holde, men til at skabe værdi som funktionel ejendom (eller Real Estate) i hele deres levetid. I en tid med mange nye krav og et markant behov for, at vi bygger mindre og optimerer både brug og drift af den eksisterende bygningsmasse, ligger der et stort potentiale i at knytte drift og byggeri tættere sammen. Så hvilke krav stiller det til RE-FM forvalterne – og herunder netop bygherrefunktionen? Hvilke kompetencer og fagområder skal bygherren nu, og fremover, være stærk i for at kunne følge med tiden og levere til brugernes behov? Her sætter vi fokus på bygherrefunktionens samspil med andre fagligheder, i første omgang i RE-FM kredsløbet – nu og i fremtiden.

Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør, Campus Service, CAS Stab, Københavns Universitet 

 

10:45-11:05 Formiddagskaffe og netværk

 

PROCESSER OG VÆRKTØJER

 

11:05-11:50 Granskning med fokus på drift
For at sikre, at et byggeri bliver driftsvenligt kan granskning være et effektivt værktøj. Men hvordan får man mest ud af granskning med FM-fokus, og hvordan organiseres opgaven bedst? Uanset om opgaven løftes internt eller med hjælp udefra, skal man som bygherre være afklaret om både formål, omfang og niveau for indsatsen for, at granskningen kan skabe værdi og indgå som en realistisk del af tidsplanen. I DAB har man gennem flere år fået indarbejdet en proces, hvor driftens viden og erfaring sættes i spil tidligt i projekterne. Hvilke erfaringer, det har kastet af sig, kan du høre meget mere om i dette indlæg.

Charlotte Heitmann, projektleder, byg og renovering, DAB

 

11:50-12:50 Frokost 

 

12:50-13:05 Fugl eller kuffert? Principper for overlevering af viden fra drift til byg
Overlevering af viden og erfaring fra drift til byg udspiller sig ofte forskelligt fra organisation til organisation. Men hvad er formlen for succesfuld overlevering af viden? Og bør forskellige typer af viden, flyttes på forskellige måder? Helle Lohmann Rasmussen indleder eftermiddagens program med et kig ind i de to overordnede principper for overlevering af viden fra drift til byg. 

Helle Lohmann Rasmussen, direktør, Dansk Facilities Management 

 

13:05-13:35 Sparring på tværs: Sådan arbejder vi med overlevering af viden
På tværs af de mange deltagende organisationer søsættes en speed- erfaringsudveksling om initiativer til at flytte viden med “fugl” og “kuffert”. Formålet med sessionen er at få udvekslet så mange konkrete værktøjer som muligt, på tværs af så mange organisationer som muligt. Vi samler efterfølgende op i plenum.

Opsamlingen faciliteres af Helle Lohmann Rasmussen, direktør, Dansk Facilities Management 

 

13:35-14:25 Data før digitalisering: Skal vi vaske data, og hvor skal de bo?
En højere grad af digitalisering kan være et væsentligt aktiv for byg- og anlægsherrer. Men at få fingeren på organisationens driftspuls kræver en dedikeret og vedholdende indsats. Digitalisering for digitaliseringens skyld er dog aldrig et vindende argument og kvaliteten i løsningerne beror i sidste ende på kvaliteten af de data, der bruges – og, at man overhovedet har adgang til data. I Hillerød Kommune har man de seneste år arbejdet på at få indhentet driftsdata fra forskellige fagsystemer og få dem samlet centralt. Her inviteres du helt med ind i maskinrummet, og vi diskuterer sammen forudsætninger for, at den samlede data bliver nem at opsætte, vedligeholde og dele.

Kenneth Bo Christensen, bygningssystem og dataansvarlig, Hillerød Kommune

 

14:25-14:45 Eftermiddagskaffe og netværk

 

SYNERGIER, KULTUR OG KOMMUNIKATION

 

14:45-15:30 Sikring af kommunikationsveje på tværs af fagskel
Silotænkning, mangelfuldt samarbejde, uklarhed om ansvar for processer og dårlig kommunikation. Samtlige af disse kan i værste fald blive dødsstød for selv de mest velmente forsøg på at knytte driftsafdeling og byggeafdeling tættere sammen – og i bedste fald medføre manglende høstede gevinster. I dagens sidste indlæg ser vi nærmere på succeskriterier for at få samarbejde, kommunikation og information til at flyde uhindret mellem de to afdelinger. Vi får et bud på, hvordan man øger driftens forståelse for byggeafdelings rammevilkår og indtænkt de vigtige erfaringer fra driften tidligt. Og ikke mindst, hvordan man giver disse erfaringer de bedst mulige forudsætninger for at rejse, forankre sig og skabe værdi ude i resten af organisationen.

Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, drift & Lone Zeeberg Nielsen, bygge-, udviklings- og bæredygtighedschef, FSB

 

15:30-15:50 Paneldebat: Gennem fagområder og kulturkløfter – hvordan sikrer vi stærkere samarbejder på tværs af drift- og byggeafdeling?  

Sabina Holstein, chefkonsulent, Byggeri og Ejendomme, Roskilde Kommune
Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør, Campus Service, CAS Stab, Københavns Universitet
Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, drift, FSB

 

15:50-16:00 Afsluttende refleksioner og opsamling

Helle Lohmann Rasmussen, direktør, Dansk Facilities Management & Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen 

 

16:00 Tak for i år

 

Ret til ændringer forbeholdes

Talere

Helle Lohmann Rasmussen, direktør, Dansk Facilities Management

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen

Kasper Guldager, co-founder, Home.Earth

Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør, Campus Service, CAS Stab, Københavns Universitet

Charlotte Heitmann, projektleder, byg og renovering, DAB

Kenneth Bo Christensen, bygningssystem og dataansvarlig, Hillerød Kommune

Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, drift, FSB

Lone Zeeberg Nielsen, bygge-, udviklings- og bæredygtighedschef, FSB

Sabina Holstein, chefkonsulent, Byggeri og Ejendomme, Roskilde Kommune

 

Praktisk

Konferencedagen er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Du kan frit flytte eller afmelde dig et arrangement indtil 30 dage før arrangementets start. 

Efter 30 dage er tilmeldingen bindende og du vil modtage en faktura på det fulde beløb.
Er du alligevel forhindret i at deltage f.eks. på grund af sygdom, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted. Du skal blot sende en e-mail til Rikke Mønster rsm@bygherreforeningen.dk og oplyse om ændringen. 

Ved udeblivelse fra et arrangement faktureres deltageren for det fulde beløb   

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning. 

TILMELDINGEN ER ÅBEN (Bygherreforeningens hjemmeside åbner)

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.