Skip to main content

29. marts 2022, 08:30 - 16:00

Tour de Workplace

Hiv en dag ud af kalenderen og tag med DFM og Institut for Fremtidsforskning på tur til tre organisationer, som har fremtidssikret deres arbejdsplads på 3 forskellige måder!

Info


Dato

29. marts 2022

Tid

08:30 - 16:00

Sted

Bygningsstyrelsen, Codan og Symbion
København

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

3.950 DKK ekskl. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Claus Sneppens, CIFS, præsentation 1

Rasmus Brandt Lassens, Bygningsstyrelsen, præsentation

Christian Baltzers, Codan, præsentation

Morten Mølgaard Jensens, Symbion, præsentation

Claus Sneppens, CIFS, præsentation 2

 

Det er blevet tid til Tour de Workplace!

Hiv en dag ud af kalenderen og tag med DFM og Institut for Fremtidsforskning på tur til tre organisationer, som har fremtidssikret deres arbejdsplads på 3 forskellige måder!
Vi besøger (med bus): Bygningsstyrelsen, Codan og Symbion.

Turen kombinerer indsigt i 3 konkrete arbejdspladsmodeller, rundvisninger i 3 vidt forskellige kontor-miljøer og masser af netværksmulighed. Vi kommer omkring fremtid, ledelse, udfordringer, muligheder og helt konkrete løsninger. De 3 organisationer på turen er meget forskellige og derfor har forskellige tilgange til arbejdsplads-moddellen. Det vil den administrerende direktør for hver af de tre organisationer fortælle om, når vi besøger dem.

Kontoret har hidtil været omdrejningspunktet for arbejdslivet for videns-arbejdere i det postindustrielle, moderne samfund. Med digitalisering, ændret medarbejderadfærd og nye ledelsesprincipper gennemgår arbejdspladsen og arbejdslivet en accelereret strukturel og systemisk forandring. Strukturel, da arbejdspladsens design ændres markant, og systemisk, fordi arbejdspladsaktører fælles oplevelse og interaktioner forandres. På den ene side giver udviklingen mulighed for at øge konkurrencekraften gennem gentænkning af arbejdspladsmodellen og organiseringen af arbejdsstyrken. Men på den anden side oplever aktører, at udviklingen truer den eksisterende model

Hvordan kan ledelsen skabe den bedste hybride arbejdspladsmodel for netop deres organisation? For arbejdspladsen ophører nemlig med at være en homogen model i den hidtidige forstand, da værdiskabelsen i de enkelte organisationer er unikt defineret af ledelsen. Arbejdspladsen skal tilpasses værdiskabelsen og ikke omvendt. Den hybride arbejdsplads bliver derfor fremadrettet unikt designet i forhold til tid, sted og rum i langt højere grad end tidligere. For eksempel vil en arbejdsplads med mange unge medarbejdere med digitale kompetencer vil være væsentligt anderledes fra en arbejdsplads med flere ældre medarbejdere med ringere digitale kompetencer.

Program:

08.30 – Ankomst og netværk (let morgenmad og kaffe) – Bygningsstyrelsen

09.00 – Velkomst og introduktion til fremtidens arbejdsplads v. DFM/CIFS

10.00 – Case 1 Bygningsstyrelsen v. Adm. Dir. Rasmus Brandt Lassen

11.00 – Bustransport og netværk (frugt og vand)

11.45 – Case 2 Codan v. CEO Christian Baltzer

12.45 – Bustransport, frokost og netværk (sandwich og vand)

13.30 – Case 3 Symbion v. Adm. Dir. Morten Mølgaard Jensen

14.30 – Bustransport og netværk (frugt og vand) tilbage til Bygningsstyrelsen

15.15 – Opsamling og afrunding v. DFM/CIFS (hos Bygningsstyrelsen)

16.00 – Tak for i dag

Bygningsstyrelsen: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København (start og slut for turen)
Codan: Gl. Kongevej 60, 1790 København V
Symbion: Fruebjergvej 32100 København Ø

Læs mere om Tour de Workplace her.

Tilmelding og betaling:

Deltagerbetaling er 3.950 kr. ex. moms, som opkræves særskilt, forud for turen.
Der er 40 pladser på turen, som tildeles efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding er bindende, men aflyses turen tilbagebetales det fulde beløb.
Ved tilmelding accepterer du at fremgå på deltagerliste, der udleveres til deltagerne, med navn og virksomhed.

Foto: Symbion kontormiljø, venligst udlånt af Symbion.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.