Skip to main content

18. marts 2024, 16:00 - 18:00

Generalforsamling i DFM Benchmarking

Kun åbent for medlemmer af DFM Benchmarking.

Info


Dato

18. marts 2024

Tid

16:00 - 18:00

Sted

Islands Brygge 26
2300 København S

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af DFM Benchmarking.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleanter
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt

Eventuelle forslag til ændringer af vedtægterne skal sende til dfm@dfm-net.dk senest 3. marts

Mvh DFM Benchmarking

Tilmelding