Skip to main content

31. marts 2022, 16:00 - 17:00

DFM Benchmarking generalforsamling

DFM Benchmarking inviterer til generalforsamling d. 31. marts kl 16.00 – 17.00.

Info


Dato

31. marts 2022

Tid

16:00 - 17:00

Sted

Virtuelt
Online

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af DFM Benchmarking.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleanter
Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
Eventuelt

Eventuelle forslag til ændringer af vedtægterne skal sende til dfm@dfm-net.dk senest 17. marts 2022.

Du vil i bekræftelsesmailen modtage et link til et go-to-meeting, hvor mødet finder sted.

Mvh DFM Benchmarking

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.