Skip to main content

29. marts 2023, 15:30 - 17:00

DFM Benchmarking – generalforsamling 2023

DFM Benchmarking inviterer til den årlige generalforsamling d. 29. marts 2023 kl. 15.30 – 17.00 i mødesalen, hvor vi har til huse.

Kom og få en orientering om DFM Benchmarking det seneste år, herunder aktiviteter, økonomi mm. Se, hvordan foreningens fremtid tegner og så er der som altid valg til bestyrelsen.

Info


Dato

29. marts 2023

Tid

15:30 - 17:00

Sted

Islands Brygge 26
2300 København S

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Kun for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen Nielsen kwn@dfm-net.dk .

DFM Benchmarking inviterer til den årlige generalforsamling d. 29. marts 2023 kl. 15.30 – 17.00 i mødesalen, hvor vi har til huse.

Kom og få en orientering om DFM Benchmarking det seneste år, herunder aktiviteter, økonomi mm. Se, hvordan foreningens fremtid tegner og så er der som altid valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af DFM Benchmarking.

Dagsorden følger af vedtægterne

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet
  • Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om
    anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Evt. valg af revisor, jf. vedtægternes § 8.
  • Eventuelt

Målgruppe

Kun for medlemmer af DFM Benchmarking

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.