Skip to main content

1. marts 2023, 08:00 - 16:00

Byg til drift

Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både fremtidig brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at sikre, at bygninger bliver ved med at være attraktive og bæredygtige, er det vigtigt at tænke brug og drift ind allerede tidligt i designprocessen.

Info


Dato

1. marts 2023

Tid

08:00 - 16:00

Sted

BLOX Dansk Arkitektur Center DAC Salen Bryghusgade 10
1473 København K

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Medlemspris: 3.200 kr. ex. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både fremtidig brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at sikre, at bygninger bliver ved med at være attraktive og bæredygtige, er det vigtigt at tænke brug og drift ind allerede tidligt i designprocessen. Men hvordan sikrer vi den bedst mulige synergi mellem bygge- og driftsfase, og hvor ligger de vigtige snitflader? Det dykker vi ned i på denne seminardag. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Program

09:00-09:30 Ankomst, kaffe og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.  

Helle Lohmann Rasmussen, vicedirektør med ansvar for viden og udvikling, Dansk Facilities Management & Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen

BYGNINGSDRIFT SET FRA ARKITEKTENS, EJENDOMSCHEFENS OG DRIFTSCHEFENS PERSPEKTIV  

09:45-10:10 Åbningsoplæg: At designe til drift er det nye sort
“Drifts­videnskaben rummer vigtige designparametre, der kan forny bygningskunsten og dens æstetiske repertoire”. Således skrev arkitekt MAA Søren Nielsen i sit essay ‘Arkitekturens sejlivede kølvand’ i efteråret 2022. For kan vi ikke designe til brug og bæredygtig drift, så kan vi heller ikke bygge til det. Så hvor knækker tråden? Søren Nielsen åbner dagens program med et kig ind i det opbrud arkitekturfaget står overfor, hvis vi vil have en bygningsmasse, der kan ældes og driftes på bæredygtig vis. 

Søren Nielsen, arkitekt MAA, partner, Vandkunsten 

10:10-10:45 Drift som bygherredisciplin
Bygninger bygges ikke længere til bare at holde, men til at fungere og skabe værdi i hele deres levetid. Men hvad skal der til for at sikre en bæredygtig bygningsdrift i hele byggeriets levetid? Hvilke parametre skal bygningen kunne performe på for at nå i mål, nu og på sigt? Karen Dilling sætter fokus på fremtidsperspektiverne for drift som bygherredisciplin.

Karen Dilling, ejendomschef, Hillerød Kommune, formand for KTC’s faggruppe for kommunale ejendomme & næstforperson i DFM’s bestyrelse

10:45-11:00 Formiddagskaffe og netværk   

11:00-11:45 Erfaringer fra FSB: Idriftsættelse af det nye Magnolia Hus
At bygge og drifte bygninger kræver en særlig kombination af forskellige fagligheder og kompetencer, og ikke mindst overdragelsen til driften kan byde på mange udfordringer. I dette indlæg vender vi blikket mod den almene bygherre FSB, som arbejder kontinuerligt med at strømline samspillet byggeri og drift imellem og få tacklet de barrierer, der skal overvindes for, at der kan opnås konkret effekt af samspillet. I indlægget skal vi blandt andet høre om boligforeningens erfaringer med at udnævne en commissioningleder for idriftsættelsen af det helt nye Magnolia Hus – FSB’s nyeste ungdomsbolig på det gamle grønttorv i Valby.

Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, FSB

11:45-12:00 Debat ved formiddagens oplægsholdere
Før frokost samler vi op på formiddagens pointer og særlige opmærksomhedspunkter, set fra henholdsvis arkitektens, ejendomschefens og driftschefens perspektiv. 

Debat ved Søren Nielsen, Vandkunsten, Karen Dilling, Hillerød Kommune & Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, FSB. Debatten modereres af Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen

12:00-13:00 Frokost  

HVORDAN FÅR VI INVOLVERET DRIFTEN I BYGGEPROJEKTER? 

13:00-13:45 Dialogen med driften – steps til det driftsvenlige byggeri
Vi samler tråden fra dagens åbningsoplæg op igen efter frokost. For behøver der være et modsætningsforhold mellem designæstetik og driftsvenlighed? Kan arkitektoniske og tekniske udfordringer ikke løses sideløbende – og måske endda bedre, end hvis de håndteres på hinanden følgende og adskilte faser? I dette oplæg får du indblik i Værdibygs minivejledning ‘Dialog med driften’. Hvilke paradigmer og guidelines kan vi støtte os op ad, og hvad skal være på plads for, at vi kan få indtænkt driften helt fra start – med bedre, mere bæredygtige og ikke mindst driftsvenlige byggerier til følge. 

Stephan P. Sander, seniorprojektleder, Værdibyg 

13:45-14:30 Processer for tidlig driftsinvolvering, erfaringer fra usecase i Københavns Lufthavne
Københavns Lufthavne har i flere år, og som del af deres bygherre-standarder, gjort brug af en effektiv proces for tidlig involvering af driften, nemlig commissioning processen. Hvad driftens aftryk i projekterne har haft af betydning for projekternes bygbarhed og økonomi og praktiske værktøjer, kan du høre meget mere om i dette indlæg.

Thomas T. Jarløvceo i CxPlanner & tidligere head of asset requirements and commissioning, Københavns Lufthavne 

14:30-14:45 Eftermiddagspause og netværk

14:45-15:30 Performancegaps i nye bygninger
Der er mange Facilities Management (FM) ’performance-parametre’ i et nybyggeri. Her bliver du introduceret for en typologi for de potentielle ’performance gaps’ som driftsorganisationen har interesse i at undgå i et nyt byggeri. Nogle er modstridende, andre er medstridende, men alle påvirker hinanden i en eller anden grad. Hvilken aktør i byggeriet sørger for balancen?

Helle Lohmann Rasmussen, vicedirektør med ansvar for viden og udvikling, Dansk Facilities Management 

15:30-15:45 Debat ved eftermiddagens oplægsholdere
Som afslutning på dagens program gør vi status på samspillet mellem drift og byggeri. Hvor kan vi sætte ind for at lade de to fagområder spille ind i og berige hinanden, både på den korte og den lange bane, og hvor ligger faldgruberne? 

Debat ved Stephan P. Sander, Værdibyg, Thomas Toftgaard Jarløv, TTJ & Helle Lohmann Rasmussen, Dansk Facilities Management. Debatten modereres af Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen 

15:45-16:00 Afsluttende refleksioner og opsamling

16:00 Tak for i dag 

Ret til ændringer forbeholdes

Medlemsprisen gælder for medlemmer af DFM og Bygherreforeningen.

TILMELD DIG HER (NYT VINDUE ÅBNER)

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.