Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
Procesguide understøtter bæredygtighed i bygherreorganisationen

Verdensmål
9 Industri, innovation og infrastruktur – især 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund – især 11.3 og 11.6

Fordele for organisationen
Initiativet underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniver – sitet, som selvfølgelig også tager ansvar i den daglige drift. Projektledere har mange ting og emner at huske på, så deres opgave er meget kom – pleks. Derfor er det vigtigt – og en fordel for DTU – at give dem et hjælpe – værktøj til at huske nogle centrale emner inden for bæredygtighed.

Case – Hvad gjorde vi
Bygherreorganisation har over det sidste halvandet år gennemgået en målrettet forandringsproces for at implementere bæredygtighed i det daglige arbejde med byggeprojekterne. Det har handlet om at øge vidensniveauet i organisationen samt at ændre adfærd og tankesæt på projekterne i for – hold til det ’vi plejer’. Et af de konkrete elementer er udvikling af en procesguide for bæredygtighed, som beskriver hvilke krav, overvejelser og spørgsmål projektlederen skal stille sig selv eller til projektorganisationen i de forskellige faser. Guiden er tænkt som et hjælpeværktøj til projektlederne ift. at få indarbejdet mere bæredygtighed i projekterne og give dem overblik. Første udgave af procesguiden ud – kom i december 2019, og den vil være under løbende udvikling i takt med, at der stilles nye krav. Vi startede med at tale med udvalgte projektledere, som var i forskellige faser af byggeprojekter. Først kom de med input, dernæst skrev vi et udkast, som de blev bedt om at kommentere, hvorefter vi holdt møder med dem igen og fik deres feedback. Der blev ligeledes holdt nogle fællesmøder, hvor materialet blev præsenteret, og der blev lavet en QR-kode, så kommentering blev lettere. Vi mindskede dét, som projektlederne skulle give respons på, ved at bede dem holde fokus på netop den fase, som var relevant for dem lige nu. Hele processen tog ca.1 år, men det betyder forhåbentlig også, at projektlederne synes, at de har fået et produkt, som de kan bruge til noget. Guiden blev lavet i samarbejde imellem DTU Campus Service’ bæredygtighedskoordinator og en rådgiver fra Rambøll.

Vigtige erfaringer
Inddragelse af målgruppen var vigtig for at ende med et produkt, som de synes kunne give værdi. Det tager så også længere tid at lave sådan et produkt.

Hvad overraskede
Til en start var vi lidt usikre på, om projektlederne ville have mere at slå op i og forholde sig til, men ved at inddrage og interviewe dem blev det klart, at de gerne ville have et værktøj.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)