Skip to main content

Netværk

Bliv en del af et netværk

Vores medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration og sparring på aktuelle problemstillinger fra jævnbyrdige. Med vores netværksgrupper får du et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, som du møder i din dagligdag.

4 møder om året

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring, videndeling og fortrolig erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken eller andre praktiske ting.

Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne i samarbejde med netværkets facilitator. Møderne forventes at finde sted i medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Det er ligeledes netværkets medlemmer, som tager stilling til sammensætningen af medlemmer i netværket.

Oversigt over netværk i DFM

Affald

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, kommuner, statslige institutioner etc. som arbejder med affald og renovation internt i organisationen, og som ønsker at vidensdele og sparre på områder såsom affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner, med fokus på affald.

Contract Management

Flere og flere outsourcer FM ydelser. Enten i fuld skala eller dele af ydelsen. Contract Management er en netværksgruppe for dig, som har ansvaret for outsourcerede FM-ydelser og kontraktstyringen af disse. Du får mulighed for fortrolig erfaringsudveksling med andre kolleger i netværk samt skabe et stærkt netværk i branchen.

DFM Youth

DFM Youth er et tilbud til personer under 35 år som enten er i arbejde eller studerer. Netværket giver deltagerne mulighed for at udvide deres faglige netværk samt være en del af et fællesskab, hvor deltagerne kan snakke om løst og fast med hinanden. Deltagerne vil blive klogere på branchen generelt såvel som på dine egne kvalifikationer.

Digitalisering i FM

Netværket for digitalisering i FM er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder fra dit fortrolige faglige netværk.

FM leder Sjælland

FM leder Sjælland er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM-området. I netværket får du løbende sparring på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Netværket tager aktuelle emner op, som spænder på tværs af FM-discipliner. Netværket henvender sig primært til FM ledere øst for Storebælt.

FM leder Vest

FM leder Vest er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring til de udfordringer du møder i den dagligdag, fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen. Netværket er primært for FM ledere vest for Storebælt.

Global Head of FM

Global Head of FM er et netværk for den øverst ansvarlige Facility Manager i offentlige og private virksomheder, som har et ansvar udover Danmarks grænser. Med udfordringer som forskellig lovgivning, kulturer og leverandører giver dette netværk medlemmerne mulighed for, på et strategisk plan, at udveksle erfaringer og sparre.

Head of FM

Head of FM beskæftiger sig med emner med strategisk betydning for FM. Netværket arbejder ud fra en bred definition af FM, hvor arbejdsopgaverne omfatter alt fra at sikre at organisationen har de rigtige bygninger de rigtige steder, de bedste faciliteter, servicering af organisationen til den bedste forretningsmæssige integration etc.

Kantine

Vores netværk for kantine har til formål, at styrke kantinedriften i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere. Netværks medlemmerne er folk der arbejder med kantinedrift i både offentlige og private virksomheder. Få faglig sparring og styrk dit faglige netværk indenfor kantinedrift.

Many Ways of Working Vest

Many Ways of Working Vest arbejder med spacemanagement ud fra bl.a. forretningsmæssige perspektiver. Stadigt flere arbejder med nye måder at indrette arbejdspladsen på – nogle for at udnytte arealerne bedre, andre for at opnå bedre rammer for de ansattes arbejde. Netværket er for personer der arbejder vest for Storebælt.

Many Ways of Working Øst

Fremtidens arbejdsplads stiller stadig større krav til en hybrid og kombineret arbejdsform og Many Ways of Working er for alvor sat på dagsordenen. Vi undersøger og stiller skarpt på de krav, forventninger, ønsker og behov der stilles til arbejdsstedet, og ikke mindst, til hvordan vi, som organisation, løser og imødekommer disse.

Risikostyring

Netværket for risikostyring har til formål, at styrke den ansvarlige for risikostyring/risk management i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration. Netværket rummer alle som arbejder med risikostyring i både offentlige og private virksomheder. Få fortrolig sparring gennem dit eget faglige netværk.

Shared Space

Shared Space stræber efter at afsøge mulighederne for, at udnytte de eksisterende kvm bedre gennem bl.a. shared space. Deltagerne i netværket vil gennem videndeling og sparring udveksle erfaringer om de udfordringer men også om de muligheder der er, når flere målgrupper og brugere skal anvende de samme arealer.

Strategisk vedligehold

Styrk din viden indenfor bygningsvedligehold og kvalificer dit arbejde med strategisk vedligehold yderligere. Bliv en del af et faglig netværk som sætter fokus på strategisk vedligehold i forskellige facetter. Netværkets formål er at skabe rammerne for videndeling og fortrolig erfaringsudveksling for folk som arbejder med strategisk vedligehold.

Workplace Evolutionaries

DFM samler de førende kræfter indenfor workplace design og workplace experience i en dansk hub af det internationale netværk for Workplace Evolutionaires, WE. I den danske hub tager vi aktuelle problemstillinger op, besøger spændende cases og samler inspiration fra forskellige områder og forskellige typer af organisationer.