Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
Krav om miljømærkning

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion – især 12.1 og 12.8

Fordele for organisationen
Tiltaget underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniversitet, som også tager ansvar i den daglige drift. Det bidrager til et bedre indeklima (indlærings- og arbejdsmiljø) og til ikke at belaste miljøet med unødig kemi.

Case – Hvad gjorde vi
I efteråret 2019 har bygningsafdelingen på DTU Campus Service implementeret en ny standard for grunder, spartelmasse, lim og klæber, så der fremover stilles krav om, at de skal være miljømærket med fx Svanen eller Blomsten. Alle fremtidige renoveringer og byggerier på DTU Campus skal overholde standarden, der både gælder interne og eksterne håndværkere. (Kravet er ligeledes stillet til malingprodukter på Risø Campus og pågår for de øvrige campusområder). En ansvarlig på DTU undersøgte først markedet om det økonomisk var muligt eller rimeligt. Det viste sig, at producenterne og leverandørerne havde taget højde for miljømærkning i mange år, så der ikke var nogen merøkonomi i det. Det var derfor ikke svært at tage en beslutning om at få indskrevet kravet om miljømærkning i standarden. Den konkrete tekst til standarden blev skrevet med udgangspunkt i, hvilke krav og anbefalinger der stilles i certificeringsordningen DGNB, som medvirker til bæredygtige byggerier og byområder (www.dk-gbc.dk).

Vigtige erfaringer
Standarden har medvirket til en øget bevidsthed om bæredygtighed. Det har skabt større sikkerhed hos både leverandører og medarbejdere at have tydelige krav i en standard at forholde sig til. Når f.eks. DTU sætter krav, er det vigtig selv at efterleve det, når vi fx køber ind- og det er med til at skabe den øgede bevidsthed om bæredygtighed. Implementeringsprocessen kan godt synes for langsom. Men selvom man måske forholdsvist hurtig kunne skrive en standard, er vores erfaring, at det er vigtig at inddrage medarbejderne i processen for at få dem til at tage ejerskab og blive ambassadører for at implementere kravet i alle led.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)