Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Kompost af madaffald (on site)

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klima indsats

Fordele for organisationen
Mindre udgifter til affald
Mindre transport/kørsler
Mindre vedligehold v. ingen affaldskværn (og mindre vandforbrug – der bruges spædevand i mange affaldskværne)
Kompostjord til medarbejder
Kompostjord til samarbejdspartner/naboer

Case – Hvad gjorde vi
Vi har i vores kantine i DR Aarhus fået en kompost-maskine der omdanner vores madaffald til kompost på ca. 1 døgn. 1 kg. affald bliver til mellem 100 og 200 gram jord. Vi besøgte to steder der har maskinen for at høre om krav til installation, opstart, den daglige drift/håndtering, eventuelle problemer og ikke mindst håndtering af jorden. Begge steder gav os et klart indtryk af en meget enkel drift og at det var let, at komme af med jorden, hvilket også efterfølgende er vores erfaring. Vi har valgt en kompost-maskine i DR Aarhus og her er det meget let at komme af med jorden, fordi mange medarbejdere bor i hus og kører i bil til arbejde. Det at udlevere jorden, er en overskuelig opgave for køkkenet.

Vigtige erfaringer
Vi har fra starten inddraget både vores catering- og renholds leverandør samt driften (VVS, el og vedligehold). Det lugter lidt, så maskinen skal enten stå udenfor (fx. i et affaldsskur), eller tilsluttes ventilation, alternativt stå et sted hvor lugten ikke skaber gener (fx. en affaldskælder) Pt. er det kun madaffald fra vores produktionskøkkener samt tallerkenskrab fra kantinerne der kommer i kompostmaskinen. Det skyldes at, vi ved at ’renheden’ af affaldet (at det kun er madaffald) er bedst her. Vi indsamler også madaffald i vores personale tekøkkener, men her er renheden ikke høj nok alle steder. Vi har valgt ikke at anskaffe en kompost-maskine til DR Byen, da mængderne her er langt større og det ville kræve en del mere plads end vi har. Dertil kommer, at kompost-maskinen udleder metan i forbindelse med komposteringsprocessen, hvilke gør initiativet mindre bæredygtigt end først antaget.

Hvad overraskede
At der var så lidt bøvl med maskinen.

At der var så stor efterspørgsel på jord fra medarbejderne i DR Aarhus. Pt. er der folk på venteliste for at få jord.

Ændringen påvirker vores genanvendelsesgrad negativt. Når vi bortskaffer madaffaldet selv, indgår det ikke længere som en genanvendelig fraktion og den samlede genanvendelsesgrad falder derfor eg. Vi får data (fx kg affald) om vores affald fra de fakturaer vores renovatør sender. Når vi selv bortskaffer, generer det ikke en faktura. Den positive effekt ses dog af vores klimaregnskab

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.