Skip to main content

Netværk

Hospital og sundhed

Hospital og sundhed

Facility Management i sundhedsvæsenet stiller store krav til sikker og effektiv drift af sundhedsfaciliteterne. Hospitaler og sundhedsfaciliteter skal overholde holde en række strenge lovkrav og standarder, og samtidig danne rammen om en sikker og sund arbejdsplads for personale og et rart sted at være for patienter, beboere og pårørende.

Dermed er Healthcare FM en yderst kompleks størrelse, hvor standarder, infektionskontrol, digitalisering, ressourcestyring, sikkerhed, patientpleje og kommunikation alle skal levere stærkt ind, i en sikker og effektiv drift.

Formål

Formålet med netværket er at vidensdele, drøfte og udvikle FM i hospitals- og sundhedssektoren med henblik på at understøtte de kliniske processer på en omkostningseffektiv måde og uden driftsnedetid. Netværket vil give deltagerne plads til gensidig erfaringsudveksling og styrke deres viden på området.

Hvem kan deltage

Hospital og sundheds netværket er et forum for FM-ansvarlige på private og offentlige hospitaler, hospice og plejehjem samt centrale FM-personer i regionernes koncernfunktioner. Gruppen debatterer hovedsageligt på strategisk og taktisk niveau. Netværket er lukket for rådgivere og leverandører.

Deltagelse

Kravene til rengøring, hygiejne, avanceret teknologi, sikkerhedsprocedurer og brugervenlighed er særligt høje i sundhedssektoren og FM har dertil en vigtig opgave i at udvikle og understøtte en positiv patientrejse og – oplevelse. I netværket vil du få faglige FM-relevante indlæg på højt niveau, der sætter fokus på udviklingen af hospitals-FM samt inspiration fra vores internationale FM healthcare partnere.
Netværket skal ligeledes danne rammerne for et fortroligt rum, hvor deltagerne kan sparre om konkrete udfordringer i det daglige, både på og imellem møderne.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om FM i den brede hospitals- og sundhedssektor kontekst
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som møder samme udfordringer som dig
  • Få faglig og ledelsesmæssig inspiration og viden på højt niveau
  • Drøfte løsninger til ledelsesmæssige udfordringer, inden for planlægning, drift og ledelse af FM
  • Fire møder om året, der som udgangspunkt afholdes på skift hos netværksdeltagerne
  • Udvide dit faglige netværk

Fire årlige møder

DFM faciliterer netværket, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Facilitatoren leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, oplægsholdere osv. Indhold og form afstemmes løbende med deltagerne, så der både bliver strategi og aktuelle udfordringer. Det forventes at møderne finder sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværket kræver medlemskab af DFM og koster 7.495 kr. pr år ekskl. moms. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Kompetence-udvalg-facility-management

Lena Paustian

Stifter, Paustian Consulting

Du kan kontakte Lena på: lp@paustianfm.com