Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
Genbrug af juletræer og donation af gaver

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion
10 Mindre ulighed – især 10.2

Fordele for organisationen
Initiativet underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniversitet, som selvfølgelig også tager ansvar i den daglige drift. Det var et samlende socialt arrangement, hvor arbejdet med at skulle bortskaffe juletræerne blev reduceret. Glæden ved at nogle fik et gratis juletræ med hjem, der ellers var blevet smidt ud, var stor.

Case – Hvad gjorde vi
I sidste uge op til jul 2019 afholdt DTU Campus Service et internt julearrangement, hvor de juletræer der havde pyntet i december måned blev udloddet til de ansatte, som kunne tage træerne med hjem til jul. På den måde blev juletræernes levetid forlænget. Til arrangementet kunne man også donere genbrugsjulegaver til velgørenhed. Vi sørgede for at vande træerne, så de ikke blev tørre/tabte for mange nåle til, at de ville være en attraktiv gevinst. Der blev sendt mail ud om tiltaget til alle bygningens medarbejder, således at man kunne sikre, at interesserede ikke allerede havde nået at købe et træ privat, nu hvor der var en mulighed for at vinde et gratis ét på arbejdet. På selve dagen kunne interesserede møde op på et givent tidspunkt. Her kunne man så komme et lod i puljen, og der blev på skift trukket ud for et træ. Vinderne stod for vanding af eget træ de sidste få dage frem til sidste arbejdsdag før jul, hvor træet så måtte bringes med hjem. Vi lokkede også øvrige kollegaer til med lidt juleknas. Oveni havde vi opfordret til, at man kunne donere en eller flere indpakkede gaver til velgørenhed. Disse skulle være markeret med ”modtager”= dreng, 4-6 år / voksen kvinde / lign. Gaverne blev afleveret til mødrehjælpen, som blev meget glade.

Vigtige erfaringer
Vi var lidt sent ude med en modtager af gavedonationen. Kirken, som vi i første omgang ville have doneret til, havde netop haft uddeling dagen før vores henvendelse. Desuden skal man (selvfølgelig) huske at aftale med rette ”ejere” af juletræerne, om de er med på, at juletræerne bliver udloddet.

Hvad overraskede
Der var stor opbakning fra organisationen og kollegaerne. Det var et nemt arrangement, som let kan kopieres bredt.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)