Skip to main content

DFM udvalg

FN 17 udvalget

FN 17 udvalget

FN17 udvalget er DFMs spydspids i forhold til verdensmålene. Udvalget arbejder for at FM bliver kulturbærer og frontløber for arbejdet med verdensmålene i alle virksomheder og organisationer, private såvel som offentlige.

FN17 udvalget vil accelerere den øgede opmærksomhed på FMs væsentlige bidrag til verdensmålene, både i samfundet og i virksomhederne, og ikke mindst blandt FM’erne selv.

Hvad laver udvalget?

Vores udvalg for bæredygtig FM har aktiviteter, der retter sig mod omverdenen og samfundet og aktiviteter, der retter sig mod DFMs medlemsvirksomheder.

Eksternt bidrager udvalget på DFMs vegne med FM viden i vores samarbejdspartneres projekter og initiativer, der har et verdensmåls perspektiv. Vi deltager f.eks. i testpanel for Den frivillige Bæredygtighedsklasse og i arbejdet med de danske baselines for verdensmålene.

Internt – i DFM – igangsætter udvalget initiativer og aktiviteter rettet mod medlemmerne, der vil styrke dem i arbejdet med verdensmålene.

Et konkret eksempel er arbejdet med en casesamling. Her indsamler udvalget konkrete, implementerbare cases fra medlemsvirksomhederne og deler dem til inspiration og gavn for de øvrige medlemmer. Udvalget planlægger også en række medlemsmøder om verdensmålene.

Hvordan arbejder udvalget?

Udvalget er organiseret i en række underudvalg, hvor udvalgsmedlemmerne arbejder med temaer eller med at igangsætte konkrete initiativer. Der er f.eks. underudvalg for ’bidrag til eksterne initiativer’, ’FN17 medlemsmøder i DFM’, ’Benchmark af verdensmålsbidrag’ og ’Indsamling og udarbejdelse af case-samling for FN17 tiltag i FM’.

Vores udvalg for bæredygtig FM mødes 4 gange om året, underudvalg mødes derudover efter behov. Vi mødes både virtuelt og fysisk.

Udvalget er åbent for alle typer medlemsvirksomheder. Kontakt Jørgen jost@horsholm.dk eller Helle hlr@dfm-net.dk hvis du vil i kontakt med udvalget eller ønsker at deltage i udvalgsarbejdet.

Medlemmer af udvalget

Joergen-Stokbro-fn17-udvalget
Udvalgsforperson / Hørsholm Kommune

Jørgen Stokbro

SPACE CO. Agency

Nicky Peter Gulholm

Rubow Arkitekter

Lisbet Michaelsen

fn17udvalg-DFM
Radiometer

Mads Ubbe Beier

Henrik-Juul-Nielsen-FN17-udvalget
ISS

Henrik Juul Nielsen

Lagerberg Rådgivning

Anne Møller Lagerberg

Kompetence-udvalg-facility-management
Paustian Consulting

Lena Paustian

DTU Management

Per Anker Jensen

FN17-udvalget-Tine-Kastberg
CHR. HANSEN

Tine Kastberg

Anja-FN17-udvalget
fsb

Anja Kepinska Meleschko

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM
Københavns Ejendomme

Anders Christian Lyngtorp

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM
Nordea

Mette Rudkjær

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM
Hørsholm Kommune

Line Maj Aagreen

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Faglig sekretær // DFM

Helle Lohmann Rasmussen