DFMs udvalg

FN 17 udvalg

FN 17 udvalg

FN17 udvalget er DFMs spydspids i forhold til verdensmålene. Udvalget arbejder for at FM bliver kulturbærer og frontløber for arbejdet med verdensmålene i alle virksomheder og organisationer, private såvel som offentlige.

FN17 udvalget vil accelerere den øgede opmærksomhed på FMs væsentlige bidrag til verdensmålene, både i samfundet og i virksomhederne, og ikke mindst blandt FM’erne selv.

Hvad laver udvalget?

Udvalget har aktiviteter, der retter sig mod omverdenen og samfundet og aktiviteter, der retter sig mod DFMs medlemsvirksomheder.

Eksternt bidrager udvalget på DFMs vegne med FM viden i vores samarbejdspartneres projekter og initiativer, der har et verdensmåls perspektiv. Vi deltager f.eks. i testpanel for Den frivillige Bæredygtighedsklasse og i arbejdet med de danske baselines for verdensmålene.

Internt - i DFM - igangsætter udvalget initiativer og aktiviteter rettet mod medlemmerne, der vil styrke dem i arbejdet med verdensmålene.

Et konkret eksempel er arbejdet med en casesamling. Her indsamler udvalget konkrete, implementerbare cases fra medlemsvirksomhederne og deler dem til inspiration og gavn for de øvrige medlemmer. Udvalget planlægger også en række medlemsmøder om verdensmålene.

Medlemmer af udvalget

Udvalgsformand / Hørsholm Kommune

Jørgen Stokbro

Københavns Ejendomme

Anders Christian Lyngtorp

DR

Birgitte Kehler Holst

DTU Campus Service

Lisbet Michaelsen

NIRAS

Louise Fisker

CHR. HANSEN

Susanne Bennedbæk

Bygningsstyrelsen

Morten Lyndrup

FM Connect

Nicky Peter Gulholm

Nordea

Mette Rudkjær

Hørsholm Kommune

Line Maj Aagreen

DTU Management

Per Anker Jensen

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Faglig sekretær / DFM

Helle Lohmann Rasmussen

Paustian Consulting

Lena Paustian

Lagerberg Rådgivning

Anne Møller Lagerberg