Udviklingsprojekter

Digitalt fundament for bæredygtig FM

Udviklingsprojekt om Digitalt fundament for bæredygtig FM

FM-branchen har brug for at kunne indsamle, håndtere og udnytte digitale informationer om bygninger effektivt, for at imødekomme stigende krav og ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling og tage nye teknologier i brug. Det gælder både for eksisterende og nyopført byggeri. DFMs medlemmer har længe efterspurgt fælles retningslinjer, forslag og anbefalinger til gode måder at etablere et digitalt fundament på, og det er netop det, som projektet her ønsker at hjælpe med.

Formål

Projektets mål er at stille fælles guides og koncepter til rådighed for den danske FM-branche på udvalgte og centrale områder indenfor bæredygtig og digital FM. Ved at samle udviklingsarbejdet af disse guides og koncepter i DFM, undgår vi, at hver enkelt FM-organisation bruger ressourcer på individuelle udviklingsprojekter og i stedet kan bruge ressourcerne på en hurtigere omstilling til bæredygtig FM.

Præsentation af projektet

Projektet forløber i perioden 2022-2025. Projektet er opdelt i fire delprojekter, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM (de fire delprojekter bliver beskrives længere nede). 

Velbesøgt webinar

Onsdag den 24. august 2022 var DFM vært for et velbesøgt webinar, hvor omkring 50 deltagere fik en overordnet præsentation af det samlede projekt og en mere udførlig præsentation af projekt A og projekt B.

Her kan du se den præsentation, der var udgangspunktet for webinaret.

Hvorfor dette projekt?

I både driftsorganisationer og byggeprojekter, har man i mange år været optaget af at svare på, hvordan data fra byggeri skal overføres til driften. I dette projekt ser vi et øjeblik bort fra, hvilke data og informationer byggeriet producerer for at kunne bygge, og fokuserer i stedet blandt andet på hvilke informationer, der er brug for, for at understøtte bæredygtig FM, og hvordan disse kan organiseres.

Det forventer vi på sigt vil gøre dialogen mellem drift og byggeri langt mere værdiskabende, og derfor er vores klare forventning, at projektets guides og koncepter vil hjælpe FM-organisationer med at skabe øget sammenhæng mellem informationer i drift og i bygge-/renoveringsprojekter. 

Yderligere er projektet et vigtigt element i DFMs rejse fra et netværk til et videnscenter. Vi oplever stigende medlemstal og øget deltagelse i vores udvalg, netværk og arrangementer. Med projektet her, vil vi have et stærkt udgangspunkt for at udvikle en organisation, der kan initiere og gennemføre innovations- og udviklingsprojekter om FM. Ikke bare i dette projekt, men forhåbentligt løbende udvide med nye projekter, som kan producere viden og løsninger, som vores medlemmer efterspørger. 

De fire delprojekter

Projektet er delt op i fire delprojekter, der hver især har/eller får deres egen projektorganisation.

A FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer 

B FM-specifikation af bæredygtige driftsplaner og -budgetter

C Værdiskabende implementering af FM-Systemer

D FM-kompetencer til modtagelse af bæredygtige byggeprojekter

Projekt A 

Det er ambitionen med projektet at lave et værktøj, der er bred opbakning til i branchen, og som der efterfølgende vil være stor tilslutning til.

Du har mulighed for at præge projektet ved at deltage i den workshop, der bliver afholdt fredag den 25. november 2022 kl. 9.30 – 12.00 på Islands Brygge. Læs mere her: Workshop – delprojekt A, 25. november.

Kim Jacobsen er projektleder på delprojekt A.

Projekt B 

Formålet med dette projekt er at give FM- og byggebranchen et værktøj, der kan sikre udarbejdelse af fyldestgørende driftsplaner og budgetter til drift af nye bygninger eller lejemål. Herunder sikre, at flere FM’ere (og rådgivere) har et standardsvar på ønsker til driftsplaner og budgetter, som kan kommunikeres til byggeprojekter, selv i projekter, hvor driftsorganisationen ikke er etableret ved byggeprocessens opstart.

Du kan bidrage i projektet ved at sende eksemplariske driftsplaner og budgetter til projektleder eller ved at deltage i de 2 workshops, som er en del af projektet. Den første er onsdag den 16. november 2022 kl. 12.00 – 17.00 hos NIRAS i Allerød. Du kan læse mere om workshoppen her: Workshop – delprojekt B, 16. november

Projekt C og B

De sidste to projekter er endnu ikke sat i gang. Det kommer til til at ske ultimo 2022 eller primo 2023.

Delprojekt A kom godt fra start

Fredag den 23. september 2022 blev første arbejdsgruppemøde i delprojekt A, FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer, afholdt hos DFM på Islands Brygge.

Her gav projektleder Kim Jakobsen en grundig introduktion til projektet. Der blev lavet en brainstorm på de overordnede rammer for projektet: Hvad går FM-anvendelse af digitale bæredygtighed i nye og eksisterende bygninger ud på? Hvad kan guiden, der skal laves i forbindelse med projektet, bruges til?

Derudover blev der talt om vision og mål for det samlede projekt, og der blev lagt en strategi for det videre arbejde.

Vil du vide mere om vores projekter?

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Viden og udviklingschef, DFM

Helle Lohmann Rasmussen

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Projektleder, DFM

Taus Bøytler

Kontakt Taus på tb@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.