Skip to main content

Case fra PensionDanmark

 

Tiltag
Bæredygtig indkøbspolitik

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Skabe en ”ESG-kultur”, hvor bæredygtighed er en integreret del af PensionDanmark. Som medlemsejet, overenskomstbaseret arbejdsmarkedspensionsselskab stiller vi store krav til os selv – hvilket både gælder, når vi investerer medlemmernes pensionsopsparing, men også i forhold til vores leverandører. Det kan være ved at vælge de rigtige samarbejdspartnere eller ved at skubbe leverandører i en mere bæredygtig retning. Vores viden fra ESG-rapporteringen er både med til at engagere medarbejderne i huset samt vores leverandører i et gensidigt mere værdiskabende og bæredygtigt samarbejde.

Case – Hvad gjorde vi
”You get what you measure.” Måling af indsats og effekt tydeliggør udvikling, og uanset om det går den rigtige eller forkerte vej, skaber det et udgangspunkt for at opnå bedre resultater og hæve ambitionerne. Derfor måler og dokumenterer PensionDanmark effekten af vores forretning på medlemmer, medarbejdere og omverden. I 2020 offentliggjorde PensionDanmark for første gang ESG-nøgletal med udgangspunkt i den vejledning, som FSR, NASDAQ og Finansforeningen lancerede i juni 2019. Hermed rapporterede PensionDanmark på både ESG-nøgletal og verdensmål for at være transparente i forhold til, hvordan vi bevæger os i en bæredygtig retning, og hvilken indvirkning vores forretning har på miljø og samfund. Med disse ESG-nøgletal er rapporteringens fokus flyttet fra at måle på vores indsatser til i stigende grad at rapportere og måle på effekterne af vores indsatser. I 2021 inkluderede vi måling af klimapåvirkningen fra husets indkøb og Facility Management, da vi erkendte, at det fx ikke kun er med vores investeringer, vi sætter et aftryk. Vi har også selv et ansvar for at vælge leverandører, der kan gøre en forskel i og for samfundet. Med andre ord, ”if you can’t measure it, you can’t manage it”.

Klimaregnskabet fra 2021 gav indsigt i husets indkøb, herunder hvilke områder der bidrog mest til CO2-aftrykket. Med udgangspunkt i kategorierne ”fødevarer og kantine”, ”service og tjenesteydelser” samt ”IT services og software” identificerede vi leverandører og har nu påbegyndt afholdelsen af dialoger om bæredygtighed. Det har resulteret i konkrete handlinger på Facility Management-området, mens det samtidigt har bidraget til formuleringen af en bæredygtig indkøbspolitik for hele PensionDanmarks indkøbsområde.

Vi kan dele arbejdet med den bæredygtige indkøbspolitik op i fire faser, der tager udgangspunkt i vores estimerede klimaregnskab fra 2021:

Bæredygtig-indkøbspolitik-DFM
Bæredygtig-indkøbspolitik-DFM-PensionDanmark
Bæredygtig-indkøbspolitik-PensionDanmark
Bæredygtig-indkøbspolitik-bæredygtig-fm
Bæredygtig-indkøbspolitik-case

Vigtige erfaringer
Indkøbspolitikken er i sig selv ikke løsningen på den grønne omstilling. Det er midlet til dialog om handling og måling af indsatsen. Vi har haft stor succes med selv at række ud til de udvalgte leverandører. Vores erfaring viser, at mange gerne vil være bæredygtige, men ikke alle er sikre på, om de har organisationen til det. Det er afgørende, at indkøbs-politikken ikke eksisterer som et samarbejdshæmmende værktøj, fordi man som leverandør måske ikke kan leve op til den ønskede bæredygtige profil i dag. I stedet bruges den bæredygtige indkøbspolitik som indgangsvinklen til dialogen. Vi vil hellere sidde med ved bordet og aktivt hjælpe vores leverandører med at tænke bæredygtighed ind i deres serviceydelser end at risikere, at grøn omstilling kun er relevant for en lukket kreds. Med andre ord bliver indkøbspolitikken vores indgangsvinkel til idéen om, at bæredygtighed ikke (kun) handler om os selv; Vi ser det snarere som et middel til at grøn omstilling ind i hele værdikæden, hvilket også bidrager til vores leverandørers klimaaftryk hos deres andre samarbejdspartnere (kunder).

Hvad overraskede
Forud for den reelle implementering (underskrivelse af politik, m.m.) har vi spurgt udvalgte leverandører ind til, hvad de ”allerede gør i dag”. Her har vi konkrete positive oplevelser på flere områder, allerede efter vi taget første skridt og sat dialogen i gang:

  • Meyers – Vores kantineleverandør er allerede langt i den grønne omstilling, men vi har gennem en periode aktivt spurgt ind til initiativer på affaldsområdet, idet vi har erfaret, at fx en meget stor del af PensionDanmarks papaffald stammer fra levering af madvarer – især frugt og grønt – til køkkenet. Dette har udmundet i, at Meyers ved valget af ny leverandør af frugt og grønt til PensionDanmark er faldet på en leverandør, som tager emballage som papkasser o.a. kasser retur og genanvender disse
  • Partneren, rengøringsselskab – I dialog med vores rengøringsselskab, Partneren, er vi blevet mødt med engagement og villighed til at tænke nye løsninger bl.a. som følge af PensionDanmarks fokus på bæredygtighedsagendaen: Fordi vi har signaleret interesse for Partnerens arbejde med bæredygtighed, har de tidligt i deres proces for bæredygtighedsrapportering inkluderet PensionDanmark som sparringspartner, hvor der er formuleret konkrete mål for bl.a. forbrug af toiletpapir, håndark, dispensere, plastposer, vandforbrug, m.m. – Med afsæt i den rapporterede viden ønsker Partneren at bruge PensionDanmark-casen som grundlag for bæredygtighedsrapportering til selskabets øvrige kunder.
  • Kontormateriel – Vi spørger repræsentanten fra leverandøren, Remmer A/S; ”Hvad gør I for at arbejde og levere ydelser mere bæredygtigt?” Siden det spørgsmål blev stillet, er repræsentanten aktivt ved hvert besøg kommet med forslag til justering i vores produktsortiment til de mest bæredygtige produkter, samt en justering i antal besøg og leveringsmåde og –kadence. Men det mest overraskende udfald af den indledende uformelle dialog med repræsentanten var, at han tog spørgsmålet op i egen organisation, hvilket resulterede i, at Remmer A/S har besluttet sig for, at det nu er tid til, at bilparken skal udskiftes til el-biler, så repræsentanterne kan besøge kunderne på grønnere vis.
  • Repræsentanten fra husets faste elektrikerfirma, Høyrup & Clemmensen A/S, fortæller med stolthed, at hans firmabil nu er skiftet ud med elbil, og at planen er, at flere af firmaets biler skal udskiftes i fremtiden. At han kommer og fortæller om det, er et udtryk for, at han som vores samarbejdspartner godt ved, at bæredygtighed er af stor betydning for os og for de valg, vi træffer og aftaler, vi indgår.

Kontaktperson
Intern Servicechef, Tina Huldahl Lænkholm, (thl@pension.dk)
Finance Business Partner, Julius Aarup Poulsen, (japo@pension.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev