Skip to main content

16. november 2022, 09:00 - 11:00

Workplace Management og risikostyring – DEL 1

Risikostyring er afgørende i forhold til at håndtere alvorlige trusler mod Workplace Management ansvarsområder og virksomhedens overordnede resultater. Det handler om, under pres, at kunne træffe effektive rettidige beslutninger og dermed kommunikere disse in- såvel som eksternt. Kom til temadag og få bl.a. resultatet af situationspillet fra dagen før.

Info


Dato

16. november 2022

Tid

09:00 - 11:00

Sted

Virtuelt
Online

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Workplace Management og risikostyring – Et essentielt parløb i fremtiden DEL 1

Du tilmelder dig særskilt begge arrangementer

Risikostyring er afgørende i forhold til at håndtere alvorlige trusler mod Workplace Management ansvarsområder og virksomhedens overordnede resultater. Det handler om, under pres, at kunne træffe effektive rettidige beslutninger og dermed kommunikere disse in- såvel som eksternt.

Derfor tilbyder DFM nu at lave hele to møder om risikostyring. Første ”møde” er et online situationsspil, hvor DU kan spille med.

Dagen efter mødes vi fysisk og ”debriefer”. Men det er også et medlemsmøde, hvor du kan lære mere om risk management og du kan deltage uden at have gennemført risikospiller dagen før.

Du tilmelder dig særskilt begge arrangementer

Vi spiller risikospillet i brudstykker med kommentarer fra et ekspertpanel:

Mødeleder

Esbern Stig Møller – Globeteam, Sikkerhedsrådgiver, styrer debatten

Krisespil leder

Fernanda Elimelek – Conducttr, Head of Solutions, styrer stadig riskospillet.

Paneldeltagere:

  • Mikkel Kjær Rønnow – TRYG Forsikring, Risikorådgiver
  • Rene Jacobsen – Globeteam, Chefkonsulent
  • XXX – Beredskabet

 

Derfor skal du deltage i Krise Situationsspil
Træffer man forkerte valg under pres, kan krisen forværres og i nogle situationer fører til afledte kriser. En Workplace Management risiko kan defineres som værende en mulig hændelse, der hvis den opstår, vil have indvirkning på virksomheden herunder opfyldelsen af service-mål. En risiko angives som en kombination af sandsynligheden for, at hændelsen indtræder og omfanget af dens indvirkning på service-målet (konsekvens). Risikostyring handler også om at opbygge en større organisatorisk robusthed og færdigheder der hjælper os til at håndtere udfordringer og svære hændelser. Lige så vigtigt underbygger risikostyring og ikke mindst den løbende træning evnen til at ‘bounce back’, organisationen kommer sig hurtigt efter at man har oplevet noget svært.

Så tilmeld dig spillet og træn din evne til at træffe de bedste beslutninger.

Krise Situationsspil
Situationsspillet vil udspille et konkret virkelighedsnært scenarie, hvor deltagerne bliver tvunget til at træffe beslutninger under tidspres og med risiko for driften. Spillet er designet til at sætte deltagerne i beslutnings- og informationsdilemmaer, svarende til de dilemmaer der vil være i en reel krise. I spillet vil deltagerne blive udfordret på beslutningstagning, krisekommunikation internt i virksomheden og eksternt i forhold til kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og presse. Undervejs i situationsspillene giver Globeteam´s instruktører efter behov råd og vejledning med henblik på at sikre mest mulig læring. Efter spillet sammenfattes observationer og læringspunkter til det efterfølgende seminar.

 

 

Tilmelding


Tilmeld vores nyhedsbrev