Skip to main content

23. november 2023, 08:30 - 10:00

Lancering: Råd til indeklima – 10 finansieringskilder fra danske kommuner

Hvilke finansieringskilder kan kommunerne bruge, når de skal finansiere indeklimaprojekter i skolerne?

Det får du svaret på til dette arrangement, hvor DFM og Smith Innovation præsenterer et nyt inspirationskatalog.

Info


Dato

23. november 2023

Tid

08:30 - 10:00

Sted

Jarmers Plads 2
1551 Kbh. V.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for alle

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Hvordan får kommunerne råd til investeringer i skolernes indeklima? Det spørgsmål kan du finde svar på i et nyt inspirationskatalog, der lanceres på dette arrangement. I kataloget har Dansk Facilities Management og Smith Innovation samlet 10 forskellige finansieringskilder, som med succes er brugt i landets kommuner i forhold til indeklima på skoler. Finansieringskilderne kan også bruges på andre områder end skoleområdet.

De tekniske løsninger og værktøjer til at regne på de samfundsmæssige gevinster ved investeringer i indeklima findes allerede, og generelt er en mere strategisk og helhedsorienteret tilgang ved at blive udbredt i landets kommuner. Men når det gælder finansiering, så mangler de smarte løsninger. Mange kommuner beskriver, at de har svært ved at prioritere midler til opgaven med det resultat, at de åbenlyse gevinster ved bedre indeklima i skolerne ikke høstes.

De ti finansieringskilder, der beskrives i inspirationskataloget og introduceres på arrangementet, tæller både meget kendte finansieringsmuligheder, f.eks. en anlægsbevilling øremærket indeklimaprojekter, men måske mere interessant, også muligheder som OPI og ESCO, der er langt mindre udbredte, men som nogle kommuner har haft succes med. Måske er det også en mulighed i din kommune?

Program

8.30 – 8.40 Velkommen ved Anne Gade Iversen, Realdania

Anne giver et overblik over Realdanias kampagne Skolernes Indeklima og introducerer arbejdet med inspirationskataloget.

8.40 – 8.55 Præsentation af inspirationskatalogets vigtigste pointer og de ti finansieringskilder v. Taus Bøytler og Helle Lohmann Rasmussen, Dansk Facilities Management

Dansk Facilities Management har sammen med Smith Innovation udarbejdet kataloget for Realdania. Helle og Taus fortæller først om udarbejdelse af inspirationskataloget og præsenterer efterfølgende de 10 finansieringskilder.

8.55 – 9.15 Fem eksempler på kommuner de ti elementer til at finansiere indeklimaforbedringer v. Smith Innovation og TBA Kommune

Søren Smidt-Jensenfra Smith Innovation præsenterer 5 konkrete eksempler på, hvordan elementerne allerede er i anvendelse i de kommuner, der indgår i kataloget som eksempler.

9.15 – 9.35 Sådan fik TBA Kommune råd til indeklima

Præsentation af en udvalgt case ved case-ejerne. Fokus på finansieringen.

9.35 – 9.50 (Realdania) 

Spørgsmål til både inspirationskataloget og eksemplerne.

9.50 Tak for i dag 

Realdanias kampagne Skolernes indeklima

Inspirationskataloget er udarbejdet som en del af Realdanias kampagne Skolernes indeklima, hvis mål er at øge elevernes trivsel, indlæring og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler. Dansk Facilities Management og Smith Innovation har i den forbindelse undersøgt, hvilke drifts- og finansieringsmodeller kommunerne i dag gør brug af for at finansiere renoveringer, der skal forbedre indeklimaet i skolerne. Målet har været at skabe overblik over de modeller, der findes, der kan fremme et bedre indeklima.

 

Arrangementet afholdes hos Realdania. Du kan tilmelde dig via dette link: https://realdania.dk/vaer-med/arrangementer/2023/formidling/morgenmoede-raad-til-indeklima

 

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.