Skip to main content

27. oktober 2022, 09:00 - 15:00

Forløb om fremtidens hybride arbejdsplads vol. 3

Da vi havde så stor succes med vores forløb om fremtidens hybride arbejdsplads i foråret, har vi nu åbnet for tilmelding til et efterårsforløb. Deltag i forløbet om fremtidens hybride arbejdsplads vol. 3 med Dansk Facilities Management og Copenhagen Institute for Future Studies, og bliv klogere på hvorfor og hvordan din organisation kan fremtidssikre arbejdspladsen.

Info


Dato

27. oktober 2022

Tid

09:00 - 15:00

Sted

Tilkommer
Københavnsområdet

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

25.000 DKK ekskl. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Charlotte Jørgensen cj@dfm-net.dk.

Da vi havde så stor succes med vores forløb om fremtidens hybride arbejdsplads i foråret, har vi nu åbnet for tilmelding til et efterårsforløb. Deltag i forløbet om fremtidens hybride arbejdsplads vol. 3 med Dansk Facilities Management og Copenhagen Institute for Future Studies, og bliv klogere på hvorfor og hvordan din organisation kan fremtidssikre arbejdspladsen.

OBS: Ved tilmelding, tilmeld blot én kontaktperson.

Forløbet:

Hundredevis af virksomheder i Danmark spørger sig selv lige nu, hvordan de fremtidssikrer arbejdspladsen for netop deres medarbejdere. Hvordan skal arbejdspladsen tænkes, designes og faciliteres i en stadig mere digital virkelighed? Hvordan imødekommer man både medarbejdere og virksomhedens behov, samtidig med at produktivitet, effektivitet og trivsel kontinuerligt fastholdes og øges over hele linjen?

Det kan være svært at komme i gang med overvejelserne og stille de rigtige spørgsmål til fremtidens arbejdsplads, i en travl hverdag. Også selvom man godt ved, at det er en afgørende dagsorden i organisationen. Derfor har DFM og Copenhagen Institute for Future Studies udviklet et komprimeret forløb, der giver jer mulighed for at komme godt i gang med overvejelserne.

Mads Beier, Senior Project Manager i Radiometer udtaler »Med forløbet om fremtidens arbejdspladser blev man inspireret med nye indsigter, fra både facilitator og de øvrige deltagere, samtidig med at det sikrede at man fik sat sine egne tanker i perspektiv og til sidst formuleret sine visioner lidt mere konkret.«

Forløbet giver de deltagende organisationer indsigt i udviklingstendenser og fremtidsscenarier for arbejdspladsen og mulighed for at diskutere hvilke konsekvenser, det har for organisationen. Deltagerne inddrager deres egne, konkrete udfordringer og planlagte initiativer i diskussioner internt blandt organisationens deltagere, med deltagere fra de andre virksomheder og i en individuel afklaring med fremtidsforsker Claus Sneppen.

Tina Nygaard, Architect i Grundfos Holding A/S udtaler om forløbet »Jeg synes at forløbet var rigtig godt og yderst relevant. Det tog fat om de nye udfordringer vi står overfor i vores virksomhed på en god måde, hvor man i fællesskab med folk fra andre virksomheder fik vendt og diskuteret sin nuværende situation samt hvilke områder man fremtidigt skal arbejde med. Claus Sneppen er en spændende og kompetent underviser og forløbets opbygning er meget inspirerende. Det var lærerigt at besøge hinandens lokationer og at få indblik i hvordan andre griber opgaven an og samtidig en god måde at udvide sit netværk.«

Frederikssund Kommune udtaler, »Forløbet giver et spændende og nyt blik på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med indretning af arbejdsplads på forskellige måder. Det har været et inspirationsforum og et stort tag-selv-bord af spørgsmål, overvejelser og opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt at forholde sig til på en arbejdsplads med hybrid arbejde. Som deltager får man tilført konkret viden og sprog om fremtidens hybride tendenser og mekanismer, som kan oversættes til hver organisations egen version af fremtidens hybride arbejdsplads. Det var interessant at blive udfordret på den vante tankegang om hvad en arbejdspladsmodel er og få indsigt og viden til at ville og have modet og tage springet til at gøre noget andet.

Claus Sneppen gjorde et fantastisk arbejde med facilitere forløbet og hjælpe os med at navigere i og samle op på vores tanker og få det hele sat i kontekst.

Det har været lærerigt med sparring og inspiration mellem forskellige typer af virksomheder og arbejdspladser. Mixet af deltagere fra både private og offentlige organisationer var værdifuldt. På mange punkter afspejler private virksomheders opfattelser af fremtidens hybride arbejdsplads vores som offentlig institution. Vi er optaget af de samme megatrends for fremtidens hybride arbejdsplads. Vi er ikke så forskellige, som vi går rundt og tror – om end vi er forskellige steder i vores parathed og udvikling.

Vi var repræsenteret med deltagere på tværs af vores organisationen og med hvert vores indblik i og tanker om fremtidens hybride arbejdsplads. Derfor var forløbets arbejdsform med interaktioner både på tværs af organisationerne og i egen organisation en fantastisk mulighed for at bidrage med egne erfaringer og afprøve andres erfaringer hos sin egen organisation. Det har været en god anledning til gå op på helikopterniveau og få overvejet mere strategisk, hvad det er, der rører sig på den lidt længere bane. Vi har taget opgaven et skridt videre ”hjemme” hos os selv, hvor vi har mødtes og drøftet de fælles og individuelle anbefalinger igennem til brug for et videre arbejde om fremtidens hybride arbejdsplads i vores organisation.«

Overordnet program for forløbet:

Forløbet indeholder fire moduler af en halv dags varighed, som afholdes på skift hos de deltagende organisationer. Dertil kommer et individuelt møde med Claus Sneppen, der afholdes efter nærmere aftale med den enkelte organisation.

Modul 1: 27.oktober 2022 – Velkomst, gennemgang af forløb, netværk, målsætninger og ”fremtiden”

Modul 2: 10. november 2022 – Fremtiden og arbejdslivet for kontormedarbejdere – implikationer

Modul 3: 28. november 2022 – Fremtiden og den fysiske kontorarbejdsplads – implikationer

Modul 4: 12. december 2022 – Opsamling, konklusioner, anbefalinger og målsætninger for fremtidens kontorarbejdsplads

Forløbet faciliteres af fremtidsforsker og Associeret Partner hos Copenhagen Institute for Future Studies, Claus Sneppen, og tager afsæt i rapporten ”Fremtidens kontorarbejde i en digital virkelighed” (publiceret september 2021), der blandt andet indeholder ledelses- og FM-anbefalinger om fremtidens hybride arbejdsplads.

Målgruppe:

Organisationer, der gerne vil blive klogere på fremtidens arbejdsplads, kan deltage. Deltagelse kræver, ikke at I allerede er i gang med arbejdet men at I ønsker sparring og inspiration til hvordan I kommer i gang.

Efter forløbet har du:
  • Indsigt i relevante fremtidsscenarier.
  • Indsigt i konsekvenser af fremtidens arbejdsplads for egen organisation.
  • Indsigt i initiativer i andre organisationer.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.

Tilmeld vores nyhedsbrev