Skip to main content

25. oktober 2023, 08:30 - 16:00

DFM miniuddannelse – modul 1

Miniuddannelsen er sammensat for at styrke FM’ernes teoretiske og praktiske kompetencer til brug i deres daglige opgaver.  Under uddannelsen bliver deltagerne præsenteret for de 5 forvaltningsområder indenfor FM, deres sammenhænge, bæredygtighed samt introduktion til udvalgte værktøjer til effektivisering af indsatsen internt i FM-organisationen og i forhold til kernevirksomhedens behov.

Info


Dato

25. oktober 2023

Tid

08:30 - 16:00

Sted

Industrivej 28
8660 Skanderborg

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

9.500 DKK ekskl. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen Nielsen kwn@dfm-net.dk.

I foråret 2023 har DFM afholdt første udgave af DFM’s miniuddannelse i FM med stor succes. Uddannelsen blev gennemført over 4 eftermiddage og havde 20 deltagere.

På den baggrund vil DFM gerne give sine medlemmer på Fyn og i Jylland mulighed for et lignende tilbud. Da afstandene imidlertid er større vest for Storebælt, udbydes uddannelsen som 2 hele dage. De 2 dage planlægges placeret i oktober og november med ca. 4 ugers mellemrum to forskellige steder i Jylland.

Miniuddannelsen er sammensat for at styrke FM’ernes teoretiske og praktiske kompetencer til brug i deres daglige opgaver. Under uddannelsen bliver deltagerne præsenteret for de 5 forvaltningsområder indenfor FM, deres sammenhænge, bæredygtighed samt introduktion til udvalgte værktøjer til effektivisering af indsatsen internt i FM-organisationen og i forhold til kernevirksomhedens behov.

Uddannelsen dækker hovedemnerne:

 • Introduktion til FM
 • Bæredygtig FM
 • Udvikling af en FM-organisation med overskud
 • FM som en integreret del af virksomheden

Målgruppe

Ledere og medarbejdere som stræber efter yderligere professionalisering af FM-organisationen eller mulighed for styrke fundamentet for udvikling af en sådan. I er velkomne til at deltage flere fra samme virksomhed, men alle uanset rolle i FM-organisationen vil styrke sin teoretiske viden og forståelse af samspillet i FM-organisationer på tværs.

Efter uddannelsen har du:

 • Viden om de 5 forvaltningsområder
 • Forståelse for hvordan samspillet mellem de forskellige forvaltningsområder kan forbedre den daglige stræben efter at styrke FM-indsatsen i virksomheden
 • Metoden til at afdække den værditilvækst en effektiv FM-organisation, kan tilføre virksomhedens kerneopgaver
 • Fået en grundig introduktion til bæredygtighed generelt og indenfor FM specifikt
 • Kortlagt eksisterende bæredygtighedstiltag og afdækkede nye mulige områder, som de respektive FM-organisationer med fordel kan arbejde med for at forbedre virksomhedernes bæredygtighedsindsats
 • Fået en teoretisk gennemgang af de forhold, der har betydning for en FM-organisations succes, som organisationen selv kan arbejde med at forbedre
 • Vurderet hvad egen organisation gør godt og hvor den kan forbedre indsatsen og udvikles ”Fra en belastende omkostning til en værdsat servicefunktion”
 • Fået indsigt i metoder og praktiske eksempler på, hvordan man som FM’er kan fokusere på kerneforretningens behov såvel i den givne situation, som i relation til fremtidige udfordringer og muligheder.
 • Fået præsenteret et værktøj til at koble de forskellige medarbejderprofiler og de fysiske rammer.
 • Fået indsigt i metoder og praktiske eksempler på, hvordan man som FM’er kan fokusere på kerneforretningens behov såvel i den givne situation, som i relation til fremtidige udfordringer og muligheder.

Program

Kursusdagene vil være opdelt i faglige indlæg og gruppeopgaver, der typisk løses på tværs af de deltagende virksomheder, hvilket vil medvirke til styrkelse af deltagernes faglige netværk.

De endelige programmer ligger ikke fast, idet aftaler med underviserne først kommer på plads hen over sommeren, men der arbejdes frem mod følgende indhold på miniuddannelsens 2 dage:

Dag 1

Kl. 08.30: Morgenmad

Kl. 09.00: Velkomst, program for dagen, deltagerne og den gennemgående underviser

Kl. 09.30: Introduktion til Facilities Management

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.45: FM som værdiskaber

Kl. 11.15: Gruppeopgaver: FM i din virksomhed – organisering og samarbejdsflader samt FM som værdiskaber

Kl. 12.00: Opsamling i plenum

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.30: Introduktion til Bæredygtighed

Kl. 14.30: Pause

Kl. 14.45: Gruppeopgave: Bæredygtighed i din virksomhed

Kl. 15.30: Opsamling i plenum

Kl. 16.00: Tak for i dag

Pris

DFM’s miniuddannelse i FM koster 9.500 inkl. forplejning, Håndbog i Facilities Management, præsentationerne samt øvrigt materiale i PDF.

Ved deltagelse af flere medarbejdere fra samme virksomhed: Kontakt sekretariatet

NB! Bemærk, at vi afvikler modul 1 og 2 på to forskellige adresser.

TILMELD DIG HER (NYT VINDUE ÅBNER)

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.