Skip to main content

Netværk

Affald

Netværk / Affald

Om netværk

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, som arbejder med affald og renovation internt i virksomheden og som ønsker at vidensdele og sparre på affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner med fokus på affald.

Så sidder du med affald som en del af din funktion, så er dette netværk noget for dig.

Formål

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, som arbejder med affald og renovation internt i virksomheden og som ønsker at vidensdele og sparre på affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner med fokus på affald.

Så sidder du med affald som en del af din funktion, så er dette netværk noget for dig.

Formål

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, som arbejder med affald og renovation internt i virksomheden og som ønsker at vidensdele og sparre på affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner med fokus på affald.

Så sidder du med affald som en del af din funktion, så er dette netværk noget for dig.

Deltagelse

Netværkets medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og gruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig i din daglige arbejdsdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for affaldshåndtering, lovgivning, leverandørstyring og -samarbejde etc.
  • Få ny viden og erfaringer om affald fra andre organisationer
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Seks årlige møder

DFM faciliterer vores netværk for affald, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv. Møderne i vores affaldsnetværk, afholdes på skift hos deltagerne eller hos en virksomhed, som har en case, der er relevant for netværksmødet. Derudover er der selvfølgelig, på alle møder, mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring.

Netværket mødes seks gange årligt, typisk fra kl. 10.00 – 15.00.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr. år ekskl. moms.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

birgitte-kehler-holst-affald-netværk

Birgitte Kehler Holst

Projektleder for Museernes Grønne Akademi, Organisationen Danske Museer

Birgitte har over 10 års erfaring som contract manager inden for soft FM. Hun har arbejdet med bæredygtighed i FM-regi gennem mange år og er blandt andet initiativtager til DFM’s bæredygtige casesamling. Derudover var hun facilitator på første hold i vores forløb for affald i 2022, og har dermed masser af teoretisk og praktisk erfaring med affaldshåndtering. Du kan kontakte Birgitte på: bkh@dkmuseer.dk