LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

15% PÅ IKT-LEDERUDDANNELSEN TIL ALLE MEDLEMMER

AMU KURSER TIL TEKNISKE SERVICE MEDARBEJDERE

FM UDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKAMU kurser til tekniske service medarbejdere

DFM netværk tilbyder nu samarbejde med Niels Brock FM kurser under de økonomisk attraktive AMU-regler. Det er første gang, at der udbydes kurser målrettet FM medarbejdere i AMU regi, og vi håber, at det vil føre til at også medarbejdere uden ledelsesansvar kan blive fagligt opdateret og på en enkel og attraktiv måde kan få værktøjer til at udvikle sig i deres hverdag.

I første omgang udbydes fire AMU kurser, der giver en helt grundlæggende forståelse for problemstillinger, som vi har erfaret at medarbejdere uden ledelsesansvar har brug for at kunne håndtere. Det er altså kurser for de medarbejdere, der møder brugerne direkte i øjenhøjde.

HÅNDTERING AF VIRKSOMHEDENS KONTRAKTER

MÅL MED KURSET
Efter kurset kan deltageren i sin funktion som administrativ medarbejder ændre, forny eller opsige kontrakter med administrationens leverandører af kontorløsøre fx kopimaskiner, PC, inventar, papirleverancer m.m samt af serviceydelser fx kontorets rengøringsselskab. Herunder har deltageren på et grundlæggende niveau kendskab til de aftaleretslige regler ved ændring, fornyelse eller opsigelse af kontrakter, herunder opsigelsesvarsler og frister i forbindelse hermed.

SÆRLIGT OM MÅLGRUPPEN
Uddannelsen er udviklet til deltagere uden kendskab til den juridiske lovgivning indenfor aftaleret, men som i sit administrative arbejde ønsker den nødvendige viden hertil for på en tilfredsstillende måde at kunne administrere kontorets kontrakter med leverandører af kontorløsøre (kopimaskiner, PC, inventar, papirleverance m.m.) samt af serviceydelser som fx kontorets rengøringsselskab.

DELTAGERPRIS
kr. 108,- for deltagere i AMU målgruppen
kr. 668,- for deltagere uden for AMU målgruppen

FORPLEJNING
kr. 175,-

GEBYR
Tilmelding og søgning af VEU (tabt arbejdsfortjeneste) i alt kr. 175,- + moms pr. tilmelding pr. kursist


Læs mere og tilmeld dig her

KOMMUNIKATION OG KONFLIKTHÅNDTERING

MÅL MED KURSET
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af mennesker psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episode på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

SÆRLIGT OM MÅLGRUPPEN
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddanelser.

DELTAGERPRIS
kr. 324,- for deltagere i AMU målgruppen
kr. 1.825,- for deltagere uden for AMU målgruppen

FORPLEJNING
kr. 175,-

GEBYR
Tilmelding og søgning af VEU (tabt arbejdsfortjeneste) i alt kr. 175,- + moms pr. tilmelding pr. kursist

OBS: Niels Brock skal have en fuldmagt for at administrere kursustilmeldinger. Fuldmagten oprettes på www.virk.dk hvor fuldmagten tildeles Niels Brock. Det fordrer, at den som giver fuldmagten har en digital signatur.

VEU (LØNTABSGODTGØRELSE)
kr. 679,20 pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

SYGDOM
Bliver du syg, er det vigtigt, at du meddeler det til Niels Brock senest kl. 8.00 på selve kursusdagen på telefon 23214600. Du skal også meddele det til din leder.

AFLYSNING
Kan forekomme ved utilstrækkeligt antal tilmeldinger.


Læs mere og tilmeld dig her

SAMARBEJDE I GRUPPER I VIRKSOMHEDEN

MÅL MED KURSET
Efter kurset kan deltageren bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

SÆRLIGT OM MÅLGRUPPEN
Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

DELTAGERPRIS
kr. 368,- for deltagere i AMU målgruppen
kr. 1.105,- for deltagere uden for AMU målgruppen

FORPLEJNING
kr. 175,-

GEBYR
Tilmelding og søgning af VEU (tabt arbejdsfortjeneste) i alt kr. 175,- + moms pr. tilmelding pr. kursist

OBS: Niels Brock skal have en fuldmagt for at administrere kursustilmeldinger. Fuldmagten oprettes på www.virk.dk hvor fuldmagten tildeles Niels Brock. Det fordrer, at den som giver fuldmagten har en digital signatur.

VEU (LØNTABSGODTGØRELSE)
kr. 679,20 pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

SYGDOM
Bliver du syg, er det vigtigt, at du meddeler det til Niels Brock senest kl. 8.00 på selve kursusdagen på telefon 23214600. Du skal også meddele det til din leder.

AFLYSNING
Kan forekomme ved utilstrækkeligt antal tilmeldinger.


Læs mere og tilmeld dig her

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB/ØKONOMI

MÅL MED KURSET
Efter kurset kan deltageren under hensynstagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner:- kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift- kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af legede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse- kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf. Deltageren kan tilbageføre og fortage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst.

DELTAGERPRIS
kr. 216,- for deltagere i AMU målgruppen
kr. 1.105,- for deltagere uden for AMU målgruppen

FORPLEJNING
kr. 175,-

GEBYR
Tilmelding og søgning af VEU (tabt arbejdsfortjeneste) i alt kr. 175,- + moms pr. tilmelding pr. kursist

OBS: Niels Brock skal have en fuldmagt for at administrere kursustilmeldinger. Fuldmagten oprettes på www.virk.dk hvor fuldmagten tildeles Niels Brock. Det fordrer, at den som giver fuldmagten har en digital signatur.

VEU (LØNTABSGODTGØRELSE)
kr. 679,20 pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

SYGDOM
Bliver du syg, er det vigtigt, at du medeler det til Niels Brock senest kl. 8.00 på selve kursusdagen på telefon 23214600. Du skal også meddele det til din leder.

AFLYSNING
Kan forekomme ved utilstrækkeligt antal tilmeldinger.


Læs mere og tilmeld dig her


DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98