LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKFM indgår i fire ud af ti offentlige innovationsprojekter

Af Svend Bie, DFM Netværk

Den offentlige innovation er i 2016 kortlagt for første gang af Center for Offentlig Innovation, der i Innovationsbarometeret præsenterer den første samlede oversigt over offentlig innovation. Det er ikke muligt at gå ind i de enkelte projekter, men rapporten præsenterer 37 eksempler på offentlig innovation og godt en fjerdedel af disse handler om Facilities Management området.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.255 kommunale, regionale og statslige arbejdspladser og er gennemført i 2013-14. Deltagerne er blevet spurgt, om der er indført innovation på deres arbejdsplads, og gennem en række spørgsmål er betydningen af og årsagen til innovationen afdækket.

86 procent af alle offentlige arbejdspladser har indført mindst en innovation i undersøgelsesperioden 2013-14. Proces og organisationsinnovation er det hyppigste , men i næsten halvdelen af innovationerne indgår flere innovationstyper. Ofte leder samme innovation til flere typer værdi. 70 procent af innovationerne har ført til højere kvalitet, mens medarbejdertilfredsheden og effektiviteten er er øget ved halvdelen af innovationerne. Borgerinddragelsen er øget i godt en tredjedel af innovationerne.

Seks ud af ti innovationer er helt eller delvist genbrug af andres løsninger og hele 80 procent af innovationerne bliver til i et samspil mellem flere offentlige arbejdspladser. Knap hver fjerde innovation udføres i samarbejde med private aktører.

Politikerne er med til at starte 69 procent af alle innovationerne, mens borgerne spiller en rolle 63 procent af innovationerne. Ny teknologi spiller en rolle i halvdelen af tilfældene, og ny teknologi fører ofte til øget effektivitet og borgerinddragelse. Økonomi bliver angivet både som hæmmer og igangsætter af innovation. Når det er smalhans, der er årsag til innovation, opleves økonomien i lige høj grad som hæmmende og som fremmende for innovationen.

At innovation i sagens natur ikke altid kører efter en snor bekræftes også. Næsten hver fjerede innovation får en anden anvendelse end tilsigtet, og kun i 30 procent af innovationerne kører både formål, proces og anvendelse som planlagt fra start til slut. Jo flere højtuddannede, der er er på en arbejdsplads, jo større er sandsynligheden for, at man giver sig i kast med innovation. Flere oplever at begrænset økonomi er en barriere for innovation, men hvor økonomien er årsag til innovation.

Center for Offentlig Innovation er oprindelig etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. Center for Offentlig Innovation følger med Moderniseringsstyrelsen og øvrige styrelser i Finansministeriet over til den nye Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde.
Se innovationsbarometeret her


DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98