LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKEr din FM organisation en stab eller en linjefunktion?

Af: Svend Bie, DFM netværk

Har du overvejet, om din FM organisationen i din virksomhed er en linje eller en stabsfunktion? Mange, jeg stiller dét spørgsmål, har ikke svaret på rede hånd, og det er måske meget naturligt al den stund, at opdelingen i linje og stab ikke har samme betydning i organisationsverdenen som tidligere.

Men der kan faktisk være god grund til at spekulere lidt over begreberne stab contra linje – og hvor man selv placerer sig. De ledelsesmæssige og de kommunikationsmæssige værktøjer er nemlig ret forskellige for de klassiske linje- og stabsfunktioner.

Ifølge ordbogen er en linjefunktion, et arbejdsområde fx indkøb, produktion eller salg, organiseret så enhver medarbejder kun har én overordnet og informations- og kommandolinjerne dermed er sammenfaldende og klare, mens en stabsfunktion er sat i verden for at give råd og vejledning til en virksomheds enkelte arbejdsområder (linjer) eller til dens øverste ledelse. Eksemplerne i ordbogen er personaleadministration, økonomi eller uddannelse. En linjeorganisation har typisk det økonomiske ansvar for sine egne beslutninger, mens en stabsfunktion rådgiver og arbejder på områder, hvor andre sidder med det økonomiske ansvar.

Der er næppe tvivl om, at en FM-organisation tidligere bedst kunne karakterises som en linjefunktion, hvor FM lederen blev bedømt på om man nåede de opstillede mål til inden for budgettet – og gerne billigere. Og linjefunktionen har brug for et sprog og terminologi, der først og fremmest skal være klart og entydigt inden for linjen. Skidt med at man bruger begreber, der er sort snak for andre, når bare fagsproget giver sikkerhed for entydighed inden for linjen.

Men i takt med at det er lykkedes at få både private og offentlige virksomheder til at se de strategiske muligheder i FM og f.eks. samle alle FM-aktiviteter i en kommune i et kommunalt ejendomscenter, så skifter opgaven delvist karakter. Man løser nu ikke - kun- veldefinerede opgaver, men er med til at definere opgaven og rådgive om, hvordan opgaven bedst kan gribes an. Og vi ser nu organisationer, hvor FM har et strategisk eller politisk ansvar, mens det økonomiske ansvar ligger hos f.eks. en lokal fabrikschef. I sådanne tilfælde har FM-organisationen mere til fælles med en klassisk stabsfunktion som f.eks. HR.

Når en FM aktivitet outsources, så vil den bliver overført til en leverandør, hvor aktiviteten er en klar linjefunktion. Men denne udskilning vil samtidig trække den tilbageblevne organisation mere i retning af en rådgivende stabsfunktion.

Stabsfunktionens sprog er ikke kun rettet mod at skabe klarhed internt i stabsfunktionen, men mod at skabe klarhed ud til hele organisationen – både i forhold til direktionen, bestyrelsen og medarbejderne generelt.
Både FM og HR er begreber, der er udviklet i USA, men hvor det er lykkedes for HR at få skabt et nærmest alment kendskab til begrebet, så er der stadig mange, der ikke er fortrolige med, hvad der gemmer sig bag FM-begrebet. En forklaring på dette kan være, at mens HR er en ren stabsfunktion, så har FM i højere grad været en linje-funktion.

En stabsfunktion er - på godt og ondt - ikke noget i sig selv. Den har ingen anden funktion end at skabe værdi for andre. Det betyder, at den lever livet farligt, hvis den ikke kan overbevise om sin værdi. Dermed skal stabsfunktionen være verdensmester i at forklare sin værdi.

Linjefunktionen derimod bliver i højere grad stillet til regnskab for, om det har løst den stillede operationelle opgave og overholdt budgetterne, og det fører meget nemt til et ensidigt omkostningsfokus, hvor besparelser og ikke totalværdi bliver målet.

Man kan organisere FM aktiviteterne på mange måder og ud fra mange hensyn. I de fleste tilfælde vil der være både linjeansvar og stabsansvar i de fleste FM organisationer. Det er helt fint, men det kan være nyttigt at være opmærksom på, hvor der er brug for stabsfunktionens udadvendte klarhed og hvor der er brug for linjeorganisationens interne stringens.
DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98