LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKTopledelsens strategiske sparringspartner – er du en af dem?

Af: Karina Lykkegaard, DFM netværk

Som FM-er besidder man et af de bredeste forretningsområder i organisationen. Det kræver en helhedstænkning, forretningsforståelse og evnen til at kende alle hjørner af organisationen. Derfor kan FM chefen have afgørende indflydelse på organisationens præstationsevne. Men hvordan ser organisationen på FM?

Fungerer FM som en strategisk partner, eller udfører den først og fremmest operationelle opgaver? Hvordan ser FM-eren sig selv: Som en understøttende funktion til kerneforretningen, eller som en strategisk partner for topledelsen? Og hvordan ser organisationen på FM?

FM er ofte et, for omverdenen, et forholdsvis ukendt fagområde. Det kan meget vel hænge sammen med den gænge opfattelse: At FM er en understøttende funktion, der løser de operationelle opgaver som fx rengøring, kantine mm. og derved er FM en del af ”bagbutikken” Det betyder, at der i forhold til FM, er en meget stor fokus på prisen og mindre fokus på den værdi FM skaber for organisationen.

En anden årsag kan være, at topledelsen ikke endnu har oplevet FM chefen som en strategisk partner på lige fod med de øvrige ledere for forretningsområderne i organisationen.

Hvis FM chefen udviser forretningsforståelse og selv viser de områder, hvor han kan bidrage strategisk, vil topledelsen få øjnende op for, hvor stor fordel og gevinster der er i, at FM afdelingen er en stærk strategisk partner.

Forstå forretningen og tal direktionens sprog
Man kan ikke bebrejde topledelsen, at den overser FM chefens strategiske betydning, hvis den ikke har oplevet FM som andet, end en funktion, der hovedsageligt er operationel frem for strategisk. Hvis den holdning skal ændres, er der 2 afgørende ting, som kan få topledelsen til at stoppe op: Først og fremmest skal FM vise, hvor godt han forstår forretningen – ofte forstår han den bedre end topledelsen selv, og dernæst have han have de rette personlige kvalifikationer, til at slå igennem på direktionsgangen.

Det første ligger lige for. FM chefen kender nemlig forretningen til bunds. I og med det brede fagområde, som FM er, forstår FM chefen også alle forretningens facetter – og ofte nogen, som topledelsen aldrig ser. Det giver rigtig meget power, når man kommunikerer med en topleder.
Det sidste, de personlige kvalifikationer. Det handler ikke kun om det faglige, men i særdeleshed i evnen til at kunne tale det sprog, som topledelsen bruger. FM-ere har for vane, at tale meget teknisk og indforstået, det er rigtig godt, når man taler indbyrdes i FM afdelingen eller med en tekniker, men det duer ikke, når man taler med en topleder, her skal man sætte sig ind i hvilket sprog der tales og leve sig ind i direktionens bekymringer eller ”pains”. Taler FM chefen topledelsens sprog, skabes der respekt omkring FM chefens forretningsområde, når han taler tydeligt og letforståeligt.

Hav et strategisk mål for FM afdelingens opgaver
Det er ikke nødvendigvis FM afdelingens opgaver, som skal ændres – hvilket ofte slet ikke er muligt, men mere måden hvorpå opgaverne gribes an og hvordan de tænkes ind i organisationens overordnede strategi. Har FM chefen et tydeligt strategisk mål for de opgaver der løses i stedet for blot at løse opgaverne enkeltvis, så får FM afdelingen en strategisk dimension, som er med til, at trænge igennem til topledelsen.
Med den tankegang på plads, kan FM chefen levere et troværdigt strategisk input og tage skridtet fra den operationelle funktion til topledelsens strategiske partner. For det er de færreste topledelser, der ikke er interesseret i at trimme forretningen, så den er konkurrencedygtig.

Det kan f.eks. være at besvare disse 3 enkle spørgsmål:

- Har vi de rigtige bygninger?
- Hvordan bruger vi vores m²?
- Driver vi vores bygninger optimalt?

Lad data være støttepillen for dine argumenter
Det er meget få topledere, der køber argumenter med ”jeg føler” jeg synes” eller jeg ”tror” og det er svært at komme igennem udelukkende med teori og tekniske vendinger. For at kunne levere et troværdigt input, skal det underbygges med en kombination af mavefornemmelser, teorier og data.

Og her har FM chefen en kæmpe fordel: FM afdelingen svømmer i data, og bruger man data korrekt, har man en solid støttepille, der kan give FM chefen et knivskarpt argument, når han kommer med sit strategiske input til topledelsen. Kort sagt: ”make the numbers do the magic

Den helt rigtige formel
Det kan godt være, at der stadig er forskellig opfattelse af FM chefens rolle i organisationen, men har FM chefen en forretningstænkning med lige stor fokus på aktiviteternes omkostninger og aktiviteternes bidrag til organisationens præstationsevne, er den helt rigtige formel fundet til at blive topledelsens strategiske partner.

Heldigvis er FM verdenen er fuld at dygtige og fremsynede FM-ere, som har forretningsforståelse, taler direktionens sprog og som har taget skridtet fra at være en 100% understøttende funktion til at blive topledelsens foretrukne sparringspartner – vi skal bare være bedre til at udbrede budskabet.

Vi vil gerne vise de gode eksempler og sætte et ansigt på dem, som er gået i forvejen. På konferencen i marts 2017 deler vi Driftsherreprisen ud, den går til En virksomhed eller person, der har bidraget innovativt til at integrere FM i en offentlig eller privat virksomheds samlede forretningsstrategi.

Kender du en driftsherre som passer til beskrivelsen, så ser vi frem til at modtage din indstilling til en kandidat til Driftsherreprisen 2017.
Læs mere om driftsherreprisen her


DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98